Get Adobe Flash player

Müdür Yardımcılarımız

FERHAT TAŞATAR

MÜDÜR YARDIMCISI

 

Misyonumuz & Vizyonumuz

Okulumuzun Vizyonu
Kışla İlköğretim Okulunu Zonguldak’ın nitelikli eğitim veren İlköğretim kurumlarından biri haline getirmek.

Okulumuzun Misyonu
Çağdaş, Atatürk İlke ve Devrimlerine bağlı, vatanını ve milletini seven, ilerici, sürekli kendini yenileyerek gelişmeleri takip eden, Türkçeye hakim, özgüveni yüksek gençler yetiştirmek.

 

Bilgi Edinme

Bilgi Edinme

Bilgi Edinme Hakkı

Bilgi edinme hakkının kullanılmasına ilişkin esas ve usulleri düzenleyen 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu 09/10/2003 tarihinde kabul edilerek 21/10/2003 tarih ve 25269 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış ve söz konusu kanun gereğince hazırlanan “Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” de 27/04/2004 tarih ve 25445 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yönetmeliğin “Bilgi edinme birimlerinin oluşturulması” başlıklı 8. maddesi uyarınca; Çaycuma Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürlüğü Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu bünyesinde “Bilgi Edinme Birimi” kurulmuştur.

Bilgi Edinme Başvurusunda bulunmak için kullanılabilecek adresler şunlardır:

Bilgi Edinme Başvuru Adresi:

Zonguldak Çaycuma Kışla İlköğretim Okulu

Posta Adresi:

Kışla Köyü

E-posta:  Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

**** Kurum Çalışanları sicil notlarını kendi kurumlarının Bilgi Edinme Birimi yoluyla yada kurumlarına şahsen başvuruyla alabileceklerdir. Bu talepleri karşılanmadığı taktirde Kaymakamlığımıza başvurabileceklerdir. Bu açıklamaya uymayan başvurular işleme konulmayacaktır.

Bu amaçla İlgili kanun hükümleri gereğince uygulanacak yöntemler kısaca şöyledir.

  • Gerçek kişiler tarafından yapılacak bilgi edinme başvurusu; başvuru sahibinin adı ve soyadı, imzası, oturma yeri veya iş adresini içeren dilekçeyle, istenen bilgi veya belgenin bulunduğu kurum ve kuruluşa yapılır. (EK1)
  • Tüzel kişiler tarafından yapılacak bilgi edinme başvurusu; tüzel kişinin unvanı ve adresi ile yetkili kişinin imzasını ve yetki belgesini içeren dilekçeyle, istenen bilgi veya belgenin bulunduğu kurum ve kuruluşa yapılır (EK 2)
  • Başvuru dilekçeleri posta yoluyla da kurum ve kuruluşlara gönderilebilir
  • Başvurunun kurum ve kuruluşa ulaştığı tarih başvuru tarihidir. Elektronik posta ve faks yoluyla başvuru yapacak gerçek ve tüzel kişilerin EK-1 ve EK-2’de yer alan formları doldurmaları zorunludur.
  • Kurum ve kuruluşlar, başvuru üzerine istenen bilgi veya belgeye erişimi on beş iş günü içinde sağlarlar.
  • Kamu kurum ve kuruluşlarının, erişimine olanak sağladıkları bilgi veya belgeler için başvuru sahiplerinden talep edecekleri ücretler, ilgili kurum ve kuruluş bütçesine gelir olarak kaydedilmek üzere ilgili saymanlıklara yatırılır.
  • Bilgi veya belgelere erişim için gereken maliyet tutarının kurum ve kuruluş tarafından başvuru sahibine bildirilmesiyle, on beş veya otuz iş günlük süreler kesilir. Başvuru sahibi, bildirimin yapıldığı tarihten itibaren on beş iş günü içinde ödemeyi gerçekleştirdiğini gösteren belgeyi sunmadığı takdirde talebinden vazgeçmiş sayılır.

Memurlar

KEMALETTİN ÖZCAN

Y.H.S.

ÖĞRETMENLERİMİZ

 

RABİA SARI 

TÜRKÇE ÖĞRETMENİ

 

 HAMİT AKKAYA

MATEMATİK ÖĞRETMENİ

 

SEVCAN AYDIN

İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ

 

KEMAL ÇEVİK

SINIF ÖĞRETMENİ

 

ZEKİ SAİM ORAL

SINIF ÖĞRETMENİ

 

İLYAS AKBABA

SINIF ÖĞRETMENİ

 

İLKNUR ORAL

SINIF ÖĞRETMENİ

 

NAGİHAN ÖZDİ

SINIF ÖĞRETMENİ

 

PINAR BAYINDIR TAVUKCU

ANA SINIFI ÖĞRETMENİ

 

   

Müdürümüz

Rahmi YÜKSEL

OKUL MÜDÜRÜ

Okulumuz

İçerik Hazırlanmaktadır.

COĞRAFİ

Filyos Vadisi'nin doğu ve batısında yer alan ilçemiz, Zonguldak ilinin doğusunda bulunmaktadır. Kuzeyinde Karadeniz, doğusunda Bartın ili, güneyinde Devrek ilçesi ile çevrilidir. İlçemizin genel yüzölçümü 490 Km 2 olup, merkez yüzölçümü 9.1 Km 2 ‘dir. 2000 yılı genel nüfus sayımına göre ilçe merkezinin nüfusu 18.756 kişi olup, köylerle birlikte 115.320 kişidir.

İlçe, Filyos Vadisi'nin iki yanında yer alan yamaçlar arasında kurulmuş olup, deniz seviyesinden yüksekliği 20 metredir. 228 kilometre uzunluğundaki Filyos Çayının yaklaşık 35 kilometrelik kısmı Çaycuma sınırları içinden geçerek, Filyos Beldesinde Karadeniz' e dökülür

İlçede Karadeniz iklimi hakimdir; yazları fazla sıcak değildir, kış ayları ise ılık ve yağışlıdır. Yıllık ortalama yağış miktarı 1250-1500 kg/m2'dir.Yağışlar genellikle ilkbahar ve sonbahar mevsimlerinde görülür. İlçe Filyos Vadisi boyunca kuzey rüzgarlarının etkisi altındadır.

Çaycuma ilçesi oldukça düz bir alanda yer alır. İlçenin batı bölümü Batı Karadeniz kıyı dağlarının fazla yüksek olmayan tepeleriyle engebelenmiştir. Zonguldak ilinin en önemli akarsularından Filyos Çayı ilçeyi güneyden kuzeye geçer ve Filyos bucak merkezinden Karadeniz'e dökülür. Çayın oluşturduğu Filyos Vadisi Çaycuma kentinde genişleyerek Çaycuma Düzü'nü, Karadeniz'e döküldüğü kesimde de Filyos Düzü'nü oluşturur. Her iki ovanın verimli alüvyon toprakları, Zonguldak ilinin en önemli tarım alanlarındandır.

TARİHİ

M.Ö. 2000 yılından itibaren sırasıyla Pers, Makedonya, Pontus ve Roma Krallıklarının egemenliğinde olan Çaycuma'nın, M.S. dönemleri Bizans ve Türk Beyliklerinin egemenliğinde geçmiştir. Osmanlı döneminde, 1869 tarihli Kastamonu Vilayeti , 1916 tarihli Bolu Mutasarrıflığı Salnameleriyle ve 1869 yılında Çarşamba adıyla Devrek kazasına, 1883 yılında ise Bartın'a , Osmanlı Devletinin 1902 tarihli Salnameleriyle ise Çarşamba Nahiyesi olarak Zonguldak'a bağlandığı yazılı kaynaklardan anlaşılmaktadır.

ULAŞIM

72 kilometre olan karayolu ağıyla il merkezine ve komşu ilçelere bağlanan Çaycuma'nın, Zonguldak-Ankara demiryolu üzerinde 3 istasyon ve 6 durağı bulunmaktadır. Zonguldak-Ankara karşılıklı seferleri dışında, günün diğer saatlerinde Zonguldak-Çaycuma-Karabük hattında yolcu ve yük nakli yapılmaktadır. İlçede 1942 yılında yapılan Kokaksu (Saltukova) Hava Alanı uzun yıllardan beri kaderine terkedilmişliğinden; sivil havacılık ihtiyaçları çerçevesinde ulaşıma açılması yönündeki çalışmaların başlaması ile kurtulmuştur. 1800 metre uzunluğundaki pist ve terminal binası inşaatı tamamlanmış, açılma çalışmaları devam etmektedir.

YEREL YÖNETİM

İlçemizde Belediye Teşkilatı 1944 yılında kurulmuş olup, ilk yıllarda Çay Mahallesi, Yeni Mahalle ve Pehlivanlar Mahallesi olmak üzere 3 (üç) muhtarlık bulunmaktaydı. 2000 yıllarında bu rakam 7 (yedi) ‘ye ulaşmıştır. İlçemizde ilk Belediye Başkanlığını Mustafa ZEREN yapmış olup 1999 yılı itibarıyla seçimle gelen Belediye Başkanı sayısı 12'dir.

TARIM

İlçede temel ekonomik etkinlik tarımdır. Genelde tarım alanlarının sınırlı olduğu Zonguldak ilinde, Filyos Vadisi boyundaki verimli ovalar bitkisel üretim bakımından önem taşır. Bu kesimde mısır, sebze ve meyve üretilir. Hayvancılık, özellikle manda yetiştiriciliği de ilçede yapılan tarımsal etkinliklerdendir. Karadeniz kıyısındaki Filyos'ta balıkçılık gelişmiştir. Avlanan balıklar büyük ölçüde İstanbul'a gönderilir.

SANAYİ

Topografik yapı özellikleri ve ulaşım olanakları ilçede sanayiin gelişmesini sağlamıştır. İlçe merkezi olan Çaycuma'da kurulan Organize sanayi Bölgesi'nin yanısıra, Filyos'ta da özellikle taşa toprağa dayalı sanayi kolunda üretim yapan fabrikalar vardır. 1949'da işletmeye açılan Sümerbank Filyos Ateş Tuğla Fabrikası, başta yakın çevredekiler olmak üzere sanayi kuruluşları için ısıya dayanıklı tuğla üretir.

Çaycuma İlçesi ve ilçeye bağlı belediyeler

Çaycuma Belediyesi
Hisarönü Belediyesi
Karapınar Belediyesi
Nebioğlu Belediyesi
Pertembe Belediyesi
Saltukova Belediyesi

İLÇENİN MERKEZ NÜFUSU 18734

ÇAYCUMA İLÇESİ GENEL NÜFUS TOPLAMI 100 685

Meb Haber Bandı

Hava Durumu

caycuma

Okulumuz'dan Kareler

okulumuz_14_20120504_1643325745.jpg

eokul

Mebbis

Veli Bilgilendirme Sistemi

Okul Web ve E_posta Hizmetleri Yönetim Panelleri

Eğitek Çağrı Merkezi

MEB Genç

İlköğretime Kayıt İşlemleri

Avrupa Okul Ağı

Açık Öğretim Ders Yayınları

Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Sistemi

İnternet Radyo TV

Bu Benim Eserim

E-Mezun

Avrupa Okul Ortaklıkları

Etik Komisyonu

Kamu Hizmetleri Standartları

Haydi Kızlar Okula

Meslek Lisesi Memleket Meselesi

Eğitim

Okulda Diyabet Programı